Få hjælp til afvænning og effektiv misbrugsbehandling på et misbrugscenter

By:

Har du brug for hjælp til at få din misbrugsramte kæreste, ægtefælle eller nære familiemedlem på rette spor efter et misbrug? Så kan du med fordel lade vedkommende indlogere på et misbrugscenter. Mennesker, som har brugt nogle uger på at gennemgå en behandling på et misbrugscenter har en langt højere sandsynlighed for efterfølgende at kunne føre et normalt liv uden stoffer, alkohol, receptpligtig medicin, gambling eller andre afhængigheds skabende aktiviteter eller substanser. Og med din hjælp og støtte stiger sandsynligheden for, at det vil lykkes.

Hvem kan have glæde af et ophold på et misbrugscenter?

Alle, som ønsker at komme ud af et afhængigheds betinget misbrug, kan have stor glæde af at lade sig indlogere på et misbrugscenter til et intensivt afvænnings og behandlings forløb. Et misbrugscenter er befolket af dygtige og professionelle sundheds personer, lige fra læger og sygeplejersker til ergo- og fysioterapeuter samt behandlere, som tager sig af den individuelle terapi og gruppeterapi.

Der ud over vil der typisk være tilknyttet såkaldte misbrugskonsulenter, som er personer, som selv har gennemgået afvænning og behandling, og som siden har uddannet sig for at hjælpe andre. De dygtige misbrugskonsulenter kan således relatere til de misbrugsramtes trængsler og kriser, og alt hvad man ellers måtte gennemleve under sit ophold.

En misbrugskonsulent kan samtidig fungere som sponsor eller mentor for den misbrugsramte, når opholdet er til ende, og det er på tide at komme tilbage i den virkelige verden og bygge en tilværelse op uden misbrug og afhængighed.

Få den bedste behandling på Behandlingscenter Stien

Hvis du er interesseret i at høre mere om, hvad et af Danmarks mest velrenommerede misbrugscentre kan tilbyde, kan du få mere information hos Behandlingscenter Stien. Behandlingscenter Stien tilbyder misbrugsbehandling og afvænnings forløb til misbrugere af receptpligtig medicin og alkohol efter Minnesota modellen.

For mere information kan du besøge behandlingscenter-stien.dk

Posted in: Misbrugscenter